ΕΣΤΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ


ΘΕΩΡΙΑ

ΚΑΤΟΠΤΡΑ

Σφαιρικά είναι τα κάτοπτρα των οποίων η ανακλώσα επιφάνεια είναι τμήμα σφαίρας. Διακρίνονται σε κοίλα όταν η ανάκλαση γίνεται από το εσωτερικό τμήμα της σφαίρας και κυρτά όταν η ανάκλαση γίνεται από το εξωτερικό μέρος.

Η εστία ενός κατόπτρου είναι το σημείο από το οποίο διέρχονται όλες οι παράλληλες, προς τον άξονα του κατόπτρου, ακτίνες μετά την ανάκλασή τους.

Η μεγέθυνση ενός κατόπτρου, Μ, ορίζεται ως ο λόγος του ύψους του ειδώλου προς το ύψος του αντικειμένου.

 

Όταν το Μ είναι θετικό, το είδωλο είναι όρθιο. Όταν είναι αρνητικό, το είδωλο είναι ανεστραμμένο.
 
ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ
Αν σε απόσταση (S) από το κέντρο (Κ) του κατόπτρου , τοποθετήσουμε ένα αντικείμενο (Ο), τότε αν η εστία (F) του κατόπτρου απέχει (f) από το κέντρο του και το είδωλο σχηματίζεται σε απόσταση () από το κέντρο του κατόπτρου, για τις παραξονικές ακτίνες ισχύει ο τύπος των κατόπτρων:
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η συνθήκη των προσήμων για τις παραπάνω ποσότητες.
 

S

S'

f, R

+ αντικείμενο μπροστά από το κάτοπτρο είδωλο μπροστά από το κάτοπτρο κέντρο καμπυλότητας μπροστά από το κάτοπτρο
- αντικείμενο πίσω από το κάτοπτρο είδωλο πίσω από το κάτοπτρο κέντρο καμπυλότητας πίσω από το κάτοπτρο

Υπάρχει και μία γραφική μέθοδος προσδιορισμού του ειδώλου κατόπτρων. Είναι η μέθοδος των Διαγραμμάτων Φωτεινών Ακτίνων.


ΠΕΙΡΑΜΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΣΤΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ

Εστιακή Απόσταση κατόπτρου
Εστιακή Απόσταση κατόπτρου
Εστιακή Απόσταση κατόπτρου

 

 

Paterakis Nikos - Karaviti Peggy

 


ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΗ 1

Μία πηγή φωτός είναι στα αριστερά ενός κατόπτρου.

Η εμφάνιση της διάταξης γίνεται πατώντας το κουμπί "ΔΙΑΤΑΞΗ 1" αριστερά του πειράματος.

Σε αυτό το πείραμα μπορείτε να αλλάξετε την θέση της πηγής. Βάλτε το ποντίκι πάνω από την πηγή μέχρι να γίνει "χεράκι". Κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί στο "ποντίκι" και μετακινώντας το δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω αλλάζει η θέση της πηγής.

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 2

Ένα αντικείμενο (με σχήμα βέλους) είναι στα αριστερά ενός κατόπτρου.

Η εμφάνιση της διάταξης γίνεται πατώντας το κουμπί "ΔΙΑΤΑΞΗ 2" αριστερά του πειράματος.

Σε αυτό το πείραμα μπορείτε να αλλάξετε την θέση και το ύψος του αντικειμένου. Βάλτε το ποντίκι πάνω από την αιχμή του βέλους μέχρι να γίνει "χεράκι". Κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί στο "ποντίκι" και μετακινώντας το δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω αλλάζει η θέση και το ύψος του αντικειμένου.

Εδώ μπορείτε να βρείτε λίγη βοήθεια.

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 3

Μία δέσμη φωτός είναι στα αριστερά ενός κατόπτρου.

Η εμφάνιση της διάταξης γίνεται πατώντας το κουμπί "ΔΙΑΤΑΞΗ 3" αριστερά του πειράματος.

Σε αυτό το πείραμα μπορείτε να αλλάξετε την θέση και την διεύθυνση της δέσμης. Κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω στην πηγή της δέσμης. Τότε εμφανίζονται δύο άσπρα σημεία. Βάλτε το ποντίκι πάνω από το κάθε σημείο μέχρι να γίνει "χεράκι". Κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί στο "ποντίκι" και μετακινώντας το δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω αλλάζει η θέση και   η διεύθυνση της δέσμης, ανάλογα με ποιο άσπρο σημείο επιλέξατε. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εάν χρησιμοποιείτε τον Explorer, για την πλοήγησή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε on-line το MS Excel για τους υπολογισμούς σας, πατώντας ΕΔΩ.

[FrontPage Save Results Component]
Όνομα: Επίθετο: A.M.:

ΔΙΑΤΑΞΗ 1

1.  Όπως είναι η διάταξη, χωρίς να μετακινήσετε την πηγή. Η εστιακή απόσταση του κατόπτρου είναι:Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

3 cm.

6 cm.

1 cm

2.6 cm

2. Το είδωλο της πηγής είναι σε :cm. και είναι Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

3. Το ύψος του ειδώλου είναι:cm. και η μεγέθυνσή του:cm.Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

4. Τοποθετήστε την πηγή στον άξονα του κατόπτρου και απόσταση x = 0.5 cm. Το είδωλο της πηγής είναι σε :cmΓρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

5. Το ύψος του ειδώλου είναι:cm.και η μεγέθυνσή του:cm.Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

6. Τοποθετήστε την πηγή σε ύψος y = 0.3 cm και απόσταση x = 1.5 cm. Το είδωλο της πηγής είναι σε :cmΓρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

7. Το ύψος του ειδώλου είναι:cm.και η μεγέθυνσή του:cm.Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

8. Τοποθετήστε την πηγή σε ύψος y = 0.3 cm και απόσταση x = 2.0 cm. Το είδωλο της πηγής είναι σε :cmΓρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

9. Το ύψος του ειδώλου είναι:cm.και η μεγέθυνσή του:cm.Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

10. Σύμφωνα με τα παραπάνω,

11. Τοποθετήστε την πηγή σε ύψος y = 0.3 cm και απόσταση x = 2.75 cm. Τι παρατηρείτε;Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

ΔΙΑΤΑΞΗ 2

1.  Όπως είναι η διάταξη, χωρίς να μετακινήσετε το αντικείμενο. Η εστιακή απόσταση του κατόπτρου είναι:Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

0.4 cm.

10 cm.

0.1 cm

2.26 cm

2. Το είδωλο του αντικειμένου είναι σε :cm και είναι Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα....

3. Το ύψος του αντικειμένου είναι:cm, και η μεγέθυνσή του:cm.Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

4. Τοποθετήστε το αντικείμενο σε x = 1 cm, χωρίς να μεταβάλλετε το ύψος του. Το είδωλο  είναι σε :cm.Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

5. Το ύψος του αντικειμένου είναι:cm, και η μεγέθυνσή του:cm.Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

6. Τοποθετήστε το αντικείμενο σε x = 0,5cm, χωρίς να μεταβάλλετε το ύψος του. Το είδωλο της πηγής είναι σε :cmΓρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

7. Το ύψος του αντικειμένου είναι:cm, και η μεγέθυνσή του:cm.Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

8. Σύμφωνα με τα παραπάνω,

 ΔΙΑΤΑΞΗ 3

1.  Όπως είναι η διάταξη, χωρίς να μετακινήσετε τη δέσμη φωτός. Η εστιακή απόσταση του κατόπτρου είναι:Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

0.78 cm.

1.3 cm.

2.3 cm

0.4 cm

2. Το είδωλο της δέσμης φωτός είναι σε :cm. και είναι Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

3. Το ύψος του ειδώλου είναι:cm. Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

4. Τοποθετήστε την πηγή της δέσμης φωτός στον άξονα του κατόπτρου και απόσταση x = 0.3 cm. Το είδωλο της δέσμης φωτός είναι σε :cmΓρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

5. Το ύψος του ειδώλου είναι:cm.Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

6.Σε αυτή τη θέση, αλλάξτε τη διεύθυνση της δέσμης, ώστε να φεύγει παράλληλα στον άξονα του κατόπτρου. Το είδωλο της δέσμης φωτός είναι σε :cmΓρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

7. Το ύψος του ειδώλου είναι:cm.Γρήγορη μετάβαση στο πείραμα...

 

 


Κατασκευή applet: Mike Lee και Wolfgang Christian
Σχεδιασμός και κατασκευή σελίδας: Πατεράκης Νίκος και Καραβίτη Πέγκυ
Επιμέλεια: Περιβολαρόπουλος Λέανδρος  και Χατζηδημητρίου Δέσποινα