ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Εικονικά Πειράματα


Αριθμος Εργαστηριου

Τίτλος Εργαστηριου

Θεματική Ενότητα

     

Εργαστήριο

Πειράματα-Διάλογοι Σύγχρονης Φυσικής

Σύγχρονη Φυσική

Εργαστήριο 1

Κίνηση σε Μεταβλητό Βαρυτικό Πεδίο

Κλασσική Μηχανική

Εργαστήριο 2

Εξίσωση Ιδανικού Αερίου

Θερμοδυναμική

Εργαστήριο 3

Εύρεση Ατομικής Δομής: Σκέδαση Rutherford

Σύγχρονη Φυσική

Εργαστήριο 4

Μελέτη Παλμογράφου και Καμπύλων Lissajoys

Ηλεκτρονική Φυσική

Εργαστήριο 5

Εξαγωγή του Νόμου του Ohm

Ηλεκτρισμός

Εργαστήριο 6

Νομοι του Kepler

Μηχανική

Εργαστήριο 7

Κύκλος Carnot

Θερμοδυναμική

Εργαστήριο 8

Απλές Μετρήσεις και Σφάλματα με τον Βερνιέρο

Εργαστήρια Μηχανικής

Εργαστήριο 9

Νόμος του Snell και η Αρχή του Fermat

Οπτική

Εργαστήριο 10

Λεπτοί Φακοί και Κάτοπτρα

Οπτική

Εργαστήριο 11

Απλή Αρμονική και Ομαλή Κυκλική Κίνηση

Μηχανική - Ταλαντώσεις

Εργαστήριο 12

Απλή Αρμονική και Δύναμη Ελατηρίου

Μηχανική - Ταλαντώσεις

Εργαστήριο 13

Εξαναγκασμένη Αρμονική Ταλάντωση με Τριβή

Μηχανική - Ταλαντώσεις

Εργαστήριο 14

Εκπομπή Φωτονίων και Ενεργειακά Επίπεδα

Σύγχρονη Φυσική

Εργαστήριο 15

Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα με Τριβή

Μηχανική

Εργαστήριο 16

Νόμος του Planck

Σύγχρονη Φυσική

Εργαστήριο 17

Γραμμική Ορμή και Κρούσεις

Μηχανική

Εργαστήριο 18

Δυναμική Ενέργεια

Μηχανική

Εργαστήριο 19

Ελεύθερη Πτώση

Μηχανική

Εργαστήριο 20

Μελέτη Κροσσών Συμβολής

Κυματική

Εργαστήριο 21

Περιοδικός Πίνακας Στοιχείων

Ατομική Φυσική

Εργαστήριο 22

Ποσοτική Μελέτη Πλάγιας Βολής

Κλασσική Μηχανική

Εργαστήριο 23

Πυρηνικός Αντιδραστήρας

Σύγχρονη Φυσική
Εργαστήριο 24 Φράγμα Δυναμικού Μηχανική 
Εργαστήριο 25 Τροχιές Βλημάτων και Δορυφόρων Μηχανική 
Εργαστήριο 26 Εστιακή Απόσταση Φακού Οπτική
Εργαστήριο 27 Εστιακή Απόσταση Κατόπτρου Οπτική
Εργαστήριο 28 Δείκτης Διάθλασης 3 Οπτική
Εργαστήριο 29 Laser HeNe Οπτική
Εργαστήριο 30

Στάθμες Ενέργειας

Kβαντομηχανική

Εικονικά πειράματα του μαθήματος ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ι

Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα (Παραδοτέα)